jablotron 100 - GRYF-tech

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

jablotron 100

V segmente bezpečnostných systémov je v súčastnosti svetovou špičkou systém Jablotron 100, ktory predstavuje okrem konvenčného všestranného zabezpečovacieho systému aj srdce pre zrealizovanie mnohých automatizaných funkcíí v objektoh rôznych typov, v zásade sa jedná len o špecifikáciu požiadavky klienta v zmysle čo chce ovládať, sledovať či kontrolovať a je takmer isté, že to zo systémom Jablotron 100 pôjde.

Príklad aplikácie: Celý systém môže byť navrhnutý ako bezdrôtový, drôtový či hybridný-kombinovaný a má maximálne jednoduchú až triviálnu obsluhu prostredníctvom sofistikovaných ovládacích panelov s možnosťou rovnako jednoduchého ovládania aj na diaľku, t.j. všetko čo sa dá ovládať na mieste je možné jednoducho a prehľadne ovládať aj vzdialene. Ochrana je typicky riešená pohybovými senzormi, dvernými kontaktmi, prípadne v exteriéri rôznymi perimetrickými systémami. Na vstupe do objektu býva typicky umiestnený ovládací LCD panel na jednoduchú aktiváciu a deaktiváciu systému pomocou kódu, ID čipu alebo karty, klávesnice je možné doplniť aj na ďalšie miesta v objekte podľa charakteru a potrieb jednotlivých objektov. Stav systému je signalizovaný kontrolkou. V prípade rozšírenia drôtového systému o bezdrôtovú nadstavbu môže klient prostredníctvom komfortných diaľkových ovládačov napr. pri príchode domov týmto ovládačom vypnúť alarm,otvoriť vstupnú bránu, garážovú bránu a pohodlne vojsť autom do garáže. Systém môže byť napríklad dovybavený napríklad tepelným senzorom, ktorý pri poklese teploty pod 5 °C zašle informačnú správu dohľadu a súčasne spínacím modulom môže zopnúť kúrenie a pri 7°C ho môže vypnúť, ovládací modul zároveň umožňuje zopnutie kúrenia aj na diaľku čo je výhodné napr. po dovolenke pre návrat do vykúreného domu. Tepelný senzor zároveň zabezpečuje monitorovanie a dlhodobé zaznamenávanie teplôt v priestore kde je osadený a možno si tak v aplikácii prehliadať priebežnú krivku zmien teplôt a aktuálnu teplotu v objekte. Systém môže byť ďalej napríklad doplnený požiarnymi senzormi, ďalej napríklad senzormi zaznamenávajúcimi únik vody či plynu a podobne. Takýto systém maximálne zefektívni a optimalizuje kontrolu nad Vaším objektom. Nezanedbateľným benefitom je vynikajúca vzdialená servisovateľnosť systému.

Tento systém je výhodne aplikovateľný na rekonštrukcie
starších funkčne a morálne zastaraných systémov.

zhrnutie najvýraznejších benefitov systému JA-100 pre objekt Vášho typu:
spoľahlivá detekcia, minimalizácia falošných poplachov
dokonalá vzdialená kontrola nad objektom a pohybom v ňom
kontrola cez PC a mobilné zariadenia Android a IOS
maximálne jednoduché a prehľadné ovládanie systému
uživateľský management vlastností a oprávnení užívateľov /čipov
a kontrolu udalostí v histórii.
možnosť ďalšieho rozširovania rovnako efektívne aj bezdrôtovo
možnosť ochrany exteriérových priestorov
možnosť stráženia vnútorných priestorov vozidiel v rámci objektu
možnosť separátneho stráženia chúlostivého tovaru či materiálu
možnosť strážiť objekty rôzneho druhu v exteriéri
možnosť stráženia a vzdialeného otvárania brán a kontrola ich stavu

dokonalé vzdialené sledovanie javov dejúcich sa v objekte
prehľadné a jednoduché ovládanie rôznyc spotrebičov v objekte


Pozrite si informačné letáky, aby ste si vedeli dobre predstaviť vlastnosti tohoto systému.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky