požiarna signalizácia - GRYF-tech

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

požiarna signalizácia

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži na včasnú detekciu  či vznikajúceho alebo už horiaceho požiaru. Po zistení požiaru je vyhlásený lokálny poplach  či už sirénou alebo optickými hlásičmi, no systém môže byť napojený napríklad pomocou telefónnej linky alebo GSM brány na hasičov prípadne inú centrálu so stálou obsluhou, pripravenou zasiahnuť. Okrem vyhlásenia požiarneho poplachu môže systém vyslať  signál napríklad na začatie hasenia automatizovaným hasiacim systémom, zapnutie odsávania dymu z budovy alebo uzavretie protipožiarnych dverí v budove resp. v
postihnutých častiach budovy
.
EPS realizujem za použitia overenej a kvalitnej techniky : ústredne od firmy
Kentec Electronics Ltd senzory/ovládacie a signalizačné prvky od firmy ARGUS SECURITY,  ktoré predstavuje výborný pomer medzi kvalitou a cenou. Systémy dodávam formou:  
projekcia PBS požiarna bezpečnost stavby -> projekcia EPS-> rozpočet->kabeláž->inštalácia->servis... čiže zabezpečím komplexnu realizáciu.


Hlasová signalizácia požiaru HSP
Veľká koncentrácia osôb v budovách kladie mimoriadne nároky na skorú a spoľahlivú identifikáciu požiaru pomocou systémov elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), ako aj správnu a účinnú organizáciu evakuácie osôb v ohrozenej oblasti pomocou hlasovej signalizácie požiaru. Okrem presnej a spoľahlivej lokalizácie a signalizácie požiaru je nutné aktívne riadiť evakuáciu osôb, ako aj iné požiarno-technické zariadenia.
Objekty Podľa § 90 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. novelizovanej vyhláškou MV SR. č. 225/2012 Z. z. HSP musia byť vybavené hlasovou signalizácio požiaru HSP.
Úlohou EPS-HSP okrem komerčného ozvučenia priestorov je hlavne včasné zabezpečenie evakuačného hlásenia v prípade ohrozenia objektu požiarom resp. inými okolnosťami. Pre ozvučenie priestorov a následné riadenie evakuácie sa navrhuje systém EPS-HSP, ktorý musí spĺňať všetky základné EVAC (Emergency Voice Alarm Evacuation) požiadavky normy STN EN 54 časť 4, časť 16, časť 24 a STN EN 60849 - neustála kontrola ústredne, prepínanie na záložné zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek, nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ, spoluprácu s požiarnou ústredňou a diaľkové ovládanie.

HSP realizujem za použitia overenej a kvalitnej techniky od firmy TOA  ktorá predstavuje výborný pomer medzi kvalitou a cenou. Systémy dodávam formou:  
projekcia PBS požiarna bezpečnost stavby -> projekcia EPS-> rozpočet->kabeláž->inštalácia->servis... čiže zabezpečím komplexnu realizáciu.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky